Kai_zp

Kai_zp

PhD student in sustainable urban design